logo-fundacji

Fundacja Sportów Lotniczych im. Edwarda Makuli została założona w 2008 roku w Katowicach.


Celami statutowymi naszej Fundacji są:

  • popularyzacja lotnictwa
  • wspieranie szkolenia lotniczego młodzieży
  • wspieranie rozwoju sportów lotniczych
  • pielęgnowanie tradycji lotnictwa polskiego


Naszą działalność opieramy w dużej mierze na członkach i zasobach Aeroklubu Śląskiego. Podopiecznymi naszej Fundacji mogą zostać piloci wykazujący się zaangażowaniem i wynikami sportowymi. Osoby takie mogą liczyć na dofinansowanie wyczynowego szkolenia lotniczego. Pomożemy także dofinansowując trening sportowy oraz udział zawodników w lotniczych imprezach sportowych. Można na nas także liczyć przy zakupie sprzętu na potrzeby sportów lotniczych. Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na współpracę z młodymi ludźmi, którzy chcą robić coś więcej niż zwykłe rekreacyjne latanie w klubie.

 

Władze fundacji

Rada:

  • Szymon Podkański - Przewodniczący


Zarząd:

  • Artur Rutkowski - Prezes
  • Barbara Labus - Członek
  • Michał Stolorz - Członek